Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ tư vấn pháp lý

Với đội ngũ Chuyên Viên Pháp Lý tận tâm, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm & nắm rõ quy định của pháp luật.

 Công Ty VNS cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn các vấn đề Pháp Lý đảm bảo an toàn, nhanh chóng và tiện lợi cho Quý khách hàng.

Dịch vụ tư vấn pháp lý

  1. Tư vấn giải quyết tranh chấp pháp luật Dân sự, Luật đất đai, Thương mại, Hôn nhân gia đình; Tài chính, ngân hàng, Thuế...

  2. Tư vấn pháp luật, thực hiện các thủ tục cấp mới, sang tên, chia tách, sát nhập sổ đỏ. 

  3. Tư vấn xây dựng, mua bán nhà đất.

  4. Công chứng mua bán, biếu tặng, cho thuê, thế chấp tài sản. 

  5. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản của vợ chồng, đồng ủy quyền, giẩy ủy quyền.

  6. Công chứng di chúc, khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản, từ chối nhận di sản; Nhận lưu giữ di chúc.

  7. Thủ tục thành lập và thay đổi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp, mua bán, sát nhập, tái cơ cấu Doanh nghiệp.

  8. Các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Bài viết khác: