Quy định về thanh toán

 

Quy định về thanh toán

1. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng 

- Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

- Bước 2: Khách hàng và bộ phận kinh doanh xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

- Bước 3: Khách hàng thanh toán trước bằng cách chuyển khoản số tiền tương ứng với giá trị đơn hàng mà khách đã đặt.

- Bước 3: Bộ phận kinh doanh kiểm tra và chuyển hàng.

- Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng

2. Thanh toán tại điểm giao dịch (Khách hàng nhận hàng tại Vinaship)

- Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

- Bước 2: Khách hàng và Bộ phận kinh doanh xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

- Bước 3: Bộ phận kinh doanh xác nhận thông tin khách hàng.

- Bước 4: Khách hàng đến văn phòng hoặc kho của công ty.

- Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán.

3. Thanh toán tại nhà (Khách hàng nhận hàng tại địa điểm yêu cầu, nhân viên đi giao hàng theo địa điểm khách hàng yêu cầu và thu tiền):

- Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

- Bước 2: Khách hàng và Bộ phận kinh doanh xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

- Bước 3: Bộ phận kinh doanh xác nhận thông tin khách hàng.

- Bước 3: Bộ phận kinh doanh cử nhân viên đi giao hàng cho khách.

- Bước 4: Khách hàng nhận hàng và thanh toán ngay với nhân viên giao hàng của Công Ty Vinaship