Tin thường nhật

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 (từ ngày 01/5 đến ngày 15/5/2016)

14/06/2016 08:27

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2016 (từ 01/5 đến 15/5) đạt hơn 12,6 tỷ USD giảm 9,1% (tương ứng giảm 1,26 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 4/2016, chủ yếu do số ngày làm việc trong kỳ này ít hơn kỳ trước.


Như vậy, tính đến hết ngày 15/5/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 117,02 tỷ USD, tăng 0,8% (tương ứng tăng 904 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 5/2016 thâm hụt 570 triệu USD, tính chung cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 5/2016 thặng dư 1,23 tỷ USD.
Về xuất khẩu:
Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2016 đạt 6,02 tỷ USD, giảm 14,5% (tương ứng giảm 1,02 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2016. Tính đến hết ngày 15/5/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  59,13 tỷ USD, tăng 5,4% (tương ứng tăng 3,03 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.
Trong nửa đầu tháng 5/2016, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm so với kỳ 2 tháng 4 năm 2016 chủ yếu do giảm kim ngạch của một số mặt hàng: hàng dệt may giảm 143 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm gần 128 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 90 triệu USD; máy móc thiệt bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 78 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 54 triệu USD; sắt thép các loại giảm 44 triệu USD; hàng thủy sản giảm hơn 43 triệu USD; dầu thô giảm 40 triệu, gỗ và sản phẩm gỗ giảm gần 40 triệu USD; túi xách, ví, vali, mũ, ô dù gần 33 triệu USD…
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01 đến 15/5/2016 và so sánh với cùng kỳ năm 2015
STT Tên mặt hàng hóa chủ yếu Kim ngạch xuất khẩu từ 01/01 đến 15/5/2016
(Triệu USD)
So với cùng kỳ năm 2015
Kim ngạch tăng/giảm
(Triệu USD)
Kim ngạch tăng/giảm (%)
  TỔNG TRỊ GIÁ 59.127 3.031 5,4
  Trong đó: Doanh nghiệp FDI 41.451 3.431 9,0
1 Điện thoại các loại và linh kiện 12.723 2.289 21,9
2 Hàng dệt, may 7.554 376 5,2
3 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 5.593 244 4,6
4 Giày dép các loại 4.354 278 6,8
5 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 3.171 404 14,6
6 Gỗ và sản phẩm gỗ 2.333 25 1,1
7 Hàng thủy sản 2.197 87 4,1
8 Phương tiện vận tải và phụ tùng 2.141 -51 -2,3
9 Cà phê 1.247 133 12,0
10 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 1.155 112 10,7
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 4,24 tỷ USD, giảm 13,8% (tương ứng giảm 677 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/5/2016 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 41,45 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2015 tương ứng tăng 3,43 tỷ USD và chiếm 70,1% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
Về nhập khẩu:
Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2016 đạt 6,59 tỷ USD, giảm 3,5% ( tương ứng giảm 237 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4. Tính đến hết ngày 15/5/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 57,89 tỷ USD, giảm 3,5% (tương ứng giảm 2,13 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.
Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 5/2016 giảm so với nửa cuối tháng 4/2016 chủ yếu ở một số mặt hàng sau: phương tiện vận tải và phụ tùng giảm gần 144 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 111 triệu USD; điện thoại các loại giảm 64 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại giảm 55 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm gần 34 triệu USD…Bên cạnh đó, một số hàng có kim ngạch tăng là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng  tăng 111 triệu USD; hạt điều tăng hơn 26 triệu USD, nguyên phụ liệu dệt may, da, giày tăng hơn 24 triệu USD…
Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01/2016 đến 15/5/2016 và so sánh với cùng kỳ năm 2015
STT Tên mặt hàng hóa chủ yếu Kim ngạch nhập khẩu từ 01/01 đến 15/5/2016 So với cùng kỳ năm 2015
Kim ngạch
tăng/giảm (Triệu USD)
Kim ngạch tăng/giảm
(%)
  TỔNG TRỊ GIÁ 57.894 -2.127 -3,5
  Trong đó: Doanh nghiệp FDI 34.294 -1.612 -4,5
1 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 9.312 839 9,9
2 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 9.260 -1.058 -10,3
3 Điện thoại các loại và linh kiện 3.636 -254 -6,5
4 Vải các loại 3.617 39 1,1
5 Sắt thép các loại 2.614 -75 -2,8
6 Chất dẻo nguyên liệu 2.022 -45 -2,2
7 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 1.854 24 1,3
8 Xăng dầu các loại 1.642 -574 -25,9
9 Kim loại thường khác 1.613 316 24,4
10 Sản phẩm từ chất dẻo 1.496 193 14,8

Nguồn: Tổng cục Hải quan
 
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 5/2016 đạt 3,75 tỷ USD, giảm 3,3% (tương ứng giảm 128 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/5/2016 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 34,29 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng giảm 1,61 tỷ USD.

Nguồn: http://www.customs.gov.vn

Bài viết khác: