Tin tức & sự kiện

Đến 15/3: Nhập siêu 1,81 tỷ USD

22/03/2017 10:22

 Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/3/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 72,26 tỷ USD, tăng 19,7% (tương ứng tăng hơn 11,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

 

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 3/2017 thâm hụt gần 982 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3/2017 thâm hụt gần 1,81 tỷ USD.


Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Lũy kế đến 15/03/2017 so với cùng kỳ năm 2016)

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2017 (từ 1/3 đến 15/3/2017) đạt hơn 16,6 tỷ USD tăng 18,3% (tương ứng tăng hơn 2,56 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 2/2017.

Trong 15 ngày đầu tháng 3/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,68 tỷ USD, tăng 17,3% tương ứng tăng gần 1,58 tỷ USD so với nửa cuối tháng 2/2017. Tính đến hết ngày 15/3/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 46,64 tỷ USD, tăng 18%, tương ứng tăng gần 7,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 3/2017 thặng dư 166 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/3/2017 gần 2,68 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2017 đạt hơn 7,81 tỷ USD, tăng 8,3% (tương ứng tăng 597 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2017. Tính đến hết ngày 15/3/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 35,22 tỷ USD, tăng 14,7% (tương ứng tăng gần 4,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 3/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 3/2017 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 19,1% tương ứng tăng 167 triệu USD; hàng dệt may tăng 19%, tương ứng tăng 160 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 9,2% tương ứng tăng 110 triệu USD; gạo tăng 64,6%, tương ứng tăng 49 triệu USD; ….

Trong khi đó, sắt thép các loại giảm 48,5%, tương ứng giảm 76 triệu USD; dầu thô giảm 43,3%, tương ứng giảm 54 triệu USD; cao su giảm 20,7%, tương ứng giảm 18 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép giảm 11,5%, tương ứng giảm 10,7 triệu USD; …

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 5,42 tỷ USD, tăng 7,8% (tương ứng tăng 390 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/3/2017 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  gần 24,66 tỷ USD, chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 14,1%, tương ứng tăng hơn 3,05 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. .

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2017 đạt hơn 8,79 tỷ USD, tăng 28,8% ( tương ứng tăng gần 1,97 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2017. Tính đến hết ngày 15/3/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 37,03 tỷ USD, tăng 24,8% (tương ứng tăng hơn 7,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 3/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 3/2017 tăng mạnh ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 33,8%, tương ứng tăng 391 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 22,7% tương ứng tăng 249 triệu USD; vải các loại tăng 49,3%, tương ứng tăng 144 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 55,5%, tương ứng tăng 124 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 24,7% tương ứng tăng 107 triệu USD; …

Ở chiều ngược lại ngô giảm 69,2%, tương ứng giảm 44 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 13,2%, tương ứng giảm 23 triệu USD; sản phẩm từ kim loại thường khác giảm 19,8%, tương ứng giảm 8,5 triệu USD; …

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 3/2017 đạt gần 5,26 tỷ USD, tăng 29,1%(tương ứng tăng gần 1,19 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2017. Như  vậy, tính đến hết ngày 15/3/2017 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 21,98 tỷ USD, tăng 22,6%, tương ứng tăng gần 4,05 tỷ USD, chiếm 59,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.


Bài viết khác: