Tin tức & sự kiện

THÁNG 10 NHẬP SIÊU 445 TRIỆU USD, 10 THÁNG XUẤT SIÊU GẦN 3,25 TỶ USD

 Trong tháng 10 nền kinh tế nhập siêu 445 triệu USD, gấp hơn 2 lần con số nhập siêu ước tính của Tổng cục Thống kê là 200 triệu USD. Mặc dù vậy, tính chung 10 tháng nền kinh tế vẫn xuất siêu 3,25 tỷ USD.

Trong tháng 10 nền kinh tế nhập siêu 445 triệu USD, gấp hơn 2 lần con số nhập siêu ước tính của Tổng cục Thống kê là 200 triệu USD. Mặc dù vậy, tính chung 10 tháng nền kinh tế vẫn xuất siêu 3,25 tỷ USD.

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 15,40 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 143,90 tỷ USD, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 của cả nước đạt gần 15,85 tỷ USD, tăng 8,9% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt gần 140,66 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ.

 

Như vậy, trong tháng 10 nền kinh tế nhập siêu 445 triệu USD, gấp hơn 2 lần con số nhập siêu mà Tổng cục Thống kê ước tính trước đó là 200 triệu USD. Mặc dù vậy, tính chung 10 tháng nền kinh tế vẫn xuất siêu 3,25 tỷ USD.

 

Xét riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI), trong tháng 10 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối này đạt 10,99 tỷ USD, tăng 0,3% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt gần 100,88 tỷ USD, tăng 10,0% so với cùng kỳ.

 

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của khối DN FDI đạt gần 9,52 tỷ USD trong tháng 10, tăng 7,7% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt 83,28 tỷ USD, tăng 2,0% so với cùng kỳ.

 

Như vậy trong tháng 10 khu vực FDI tiếp tục xuất siêu 1,47 tỷ USD, nâng con số xuất siêu trong 10 tháng năm 2016 lên 17,8 tỷ USD. Điều đó cũng đồng nghĩa khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,55 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm.

 


 
Trong tháng 10 nền kinh tế nhập siêu 445 triệu USD, gấp hơn 2 lần con số nhập siêu ước tính của Tổng cục Thống kê là 200 triệu USD. Mặc dù vậy, tính chung 10 tháng nền kinh tế vẫn xuất siêu 3,25 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 15,40 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 143,90 tỷ USD, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 của cả nước đạt gần 15,85 tỷ USD, tăng 8,9% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt gần 140,66 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong tháng 10 nền kinh tế nhập siêu 445 triệu USD, gấp hơn 2 lần con số nhập siêu mà Tổng cục Thống kê ước tính trước đó là 200 triệu USD. Mặc dù vậy, tính chung 10 tháng nền kinh tế vẫn xuất siêu 3,25 tỷ USD.

Xét riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI), trong tháng 10 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối này đạt 10,99 tỷ USD, tăng 0,3% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt gần 100,88 tỷ USD, tăng 10,0% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của khối DN FDI đạt gần 9,52 tỷ USD trong tháng 10, tăng 7,7% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt 83,28 tỷ USD, tăng 2,0% so với cùng kỳ.

Như vậy trong tháng 10 khu vực FDI tiếp tục xuất siêu 1,47 tỷ USD, nâng con số xuất siêu trong 10 tháng năm 2016 lên 17,8 tỷ USD. Điều đó cũng đồng nghĩa khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,55 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm.


Nguồn: Thời Báo Ngân Hàng

Bài viết khác: