Tin tức & sự kiện

Tin tức tỷ giá thị trường trong nước

12/12/2014 11:07

 Cập nhật tin tức tỷ giá thị trường ngoại hối trong nước ngày 12/12/2014


TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:25 ngày 12/12/2014)

Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(12/12/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua

(11/12/2014)

Tỷ giá 
mua vào

Tỷ giá 
chuyển khoản

Tỷ giá 
bán ra

Tỷ giá 
mua vào

Tỷ giá 
chuyển khoản

Tỷ giá 
bán ra

USD

21,340.00

21,340.00 

21,390.00

21,335.00

21,335.00

21,385.00

EUR

26,413.73

26,493.21 

26,731.01

26,229.41

26,308.34

26,544.49

AUD

17,617.50

17,723.84 

17,882.92

17,573.19

17,679.27

17,837.97

KRW

-

17.69 

21.65 

-

17.60

21.53

KWD

-

72,342.16 

74,615.28

-

72,102.16

74,367.74

MYR

-

6,090.82 

6,170.12 

-

6,098.14

6,177.54

NOK

-

2,939.77 

3,032.14 

-

2,943.32

3,035.80

RUB

-

354.02 

433.10 

-

356.82

436.52

SEK

-

2,805.89 

2,876.74 

-

2,802.14

2,872.89

SGD

16,068.84

16,182.11 

16,458.51

16,007.63

16,120.47

16,395.81

THB

638.06 

638.06 

664.73 

637.33

637.33

663.96

CAD

18,362.43

18,529.19 

18,770.45

18,354.93

18,521.62

18,762.78

CHF

21,823.81

21,977.65 

22,263.80

21,699.65

21,852.62

22,137.15

DKK

-

3,522.36 

3,633.04 

-

3,498.52

3,608.45

GBP

33,184.15

33,418.08 

33,718.04

33,094.01

33,327.30

33,626.46

HKD

2,720.06 

2,739.23 

2,774.90 

2,719.35

2,738.52

2,774.18

INR

-

337.05 

351.14 

-

337.68

351.79

JPY

178.42 

180.22 

181.84 

176.45

178.23

179.83

SAR

-

5,527.15 

5,874.53 

-

5,525.56

5,872.84(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
 

Bài viết khác: