Videos

Amazon sử dụng máy bay để giao hàng ở Mỹ

Cục hàng không liên bang Mỹ FAA vừa cho phép Amazon thử nghiệm các máy bay không người lái dùng để giao hàng ở Mỹ, một thông tin khá bất ngờ khi trước đây họ đã đe dọa cấm điều này. Giấy phép mới này đồng nghĩa với việc Amazon sẽ được bay ở độ cao dưới 121m khi thử nghiệm, tức đảm bảo nó luôn nằm trong tầm nhìn của người điều khiển. Tất nhiên FAA cũng đòi Amazon rất nhiều các thủ tục khác nhau như yêu cầu chứng chỉ bay, ủy nhiệm y tế hay các báo cáo hàng tháng đề phòng có chuyện gì xảy ra. Dù sao, việc Mỹ cho phép sử dụng máy bay không người lái vào mục đích thử nghiệm và tiến thới thương mại sẽ thúc đẩy các quốc gia khác